bởi cảm xúc là thứ trước hết

24.4.13

bởi cảm xúc là thứ trước hết
kẻ nào lưu tâm đến
cú pháp của sự vật
sẽ chẳng thể trọn vẹn hôn em;

hoàn toàn là thằng ngốc
trong khi Mùa Xuân còn ở trên thế giới
máu của anh chấp nhận,
và những nụ hôn là định mệnh
đâu phải sự khôn ngoan

em, anh thề bằng tất cả những bông hoa. Đừng khóc
--cử chỉ tốt nhất của trí óc anh không đáng giá bằng
lay động nơi mi mắt em, như muốn nói

chúng ta là của nhau: rồi
em cười, ngả người vào vòng tay anh
bởi cuộc đời đâu phải một đoạn văn

và anh nghĩ cái chết không là dấu ngoặc


-------

since feeling is first

since feeling is first 
who pays any attention 
to the syntax of things 
will never wholly kiss you; 

wholly to be a fool 
while Spring is in the world 
my blood approves, 
and kisses are a better fate 
than wisdom 

lady i swear by all the flowers. Don't cry 
- the best gesture of my brain is less than 
your eyelids' flutter which says 

we are for each other: then 
laugh, leaning back in my arms 
for life's not a paragraph 

and i think death is no parenthesis 
Vũ Hoàng Linh - by Templates para novo blogger